Thêm/Chỉnh sửa/Xóa danh mục

THÊM DANH MỤC

Bước 1: Bấm vào nút Tạo danh mục ở góc trái màn hình

Bước 2: Ở trang tạo danh mục, điền các thông tin cần thiết bao gồm

  • Tên danh mục

  • Danh mục chính

Bấm nút Tạo danh mục để hoàn tất

CHỈNH SỬA DANH MỤC

Để chỉnh sửa thông tin lớp học, bạn bấm vào biểu tượng "..." và chọn Chỉnh sửa. Trang chỉnh sửa danh mục tương tự như trang tạo danh mục, bạn có thể thay đổi thông tin và cập nhật mới.

XÓA DANH MỤC

Để xóa khóa học, bạn chỉ cần chọn mục Xóa tại biểu tượng "...".

Last updated