Thêm/Chỉnh sửa/Xóa quyền người dùng

THÊM QUYỀN NGƯỜI DÙNG

Bước 1: Bấm vào nút Tạo quyền người dùng ở góc trái màn hình

Bước 2: Ở trang tạo quyền người dùng, điền các thông tin cần thiết để tạo quyền người dùng mới

Thông tin cần thiết gồm:

  • Tên

  • Vai trò mặc định: Quản trị viên, Giáo viên, Học viên

  • Quyền: tại đây, bạn có thể linh hoạt chọn các quyền cho người dùng mới

Bấm nút Lưu để hoàn tất

CHỈNH SỬA QUYỀN NGƯỜI DÙNG

Để chỉnh sửa quyền người dùng, bạn bấm vào biểu tượng "..." và chọn Chỉnh sửa. Trang chỉnh sửa quyền người dùng cũng tương tự như trang tạo quyền, bạn có thể thay đổi thông tin và cập nhật mới.

XÓA QUYỀN NGƯỜI DÙNG

Để xóa khóa học, bạn chỉ cần chọn mục Xóa tại biểu tượng "..."

Last updated