Trang chủ

Dùng để tùy chỉnh trang chủ với giao diện theo màu sắc thương hiệu.

Khi kích hoạt Trang chủ, ta có thể cài đặt các nội dung để hiển thị trên trang chủ như sau

Dùng để tùy chỉnh ảnh bìa và các nội dung hiển thị trên ảnh. Nhập các nội dung, chọn Banner, sau đó bấm Tạo.

Sau đó, bấm Công khai để hiển thị trên trang chủ.

Kết quả sẽ hiển thị như hình sau.

KHÓA HỌC

Dùng để hiển thị các khóa học tiêu biểu hoặc các khóa học mới nhất.

Lưu ý: trang chủ chỉ hiển thị các loại khóa học như: Miễn phí, Thanh toán và Thành viên. Loại khóa học Riêng tư sẽ không hiển thị trên trang chủ.

Sau đó, bấm Công khai để hiển thị trên trang chủ.

Kết quả sẽ hiển thị như hình sau.

BÀI VIẾT

Dùng để hiển thị các bài viết tiêu biểu hoặc các bài viết mới nhất.

Sau đó, bấm Công khai để hiển thị trên trang chủ.

Kết quả sẽ hiển thị như hình sau.

TEXT

Dùng để hiển thị các nội dung text, có thể chèn background

Sau đó, bấm Công khai để hiển thị trên trang chủ.

Kết quả sẽ hiển thị như hình sau.

ĐÁNH GIÁ

Dùng để hiển thị đánh giá của các khóa học

Sau đó, bấm Công khai để hiển thị trên trang chủ.

Kết quả sẽ hiển thị như hình sau.

CỘT

Dùng để tùy chỉnh nhiều nội dung để hiển thị trong một hàng, như text (văn bản), media (hình ảnh), video hoặc google maps. Có thể hiển thị tối đa 4 cột.

Đối với cột là Google Maps, ta thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Truy cập vào link https://www.google.com/maps

Bước 2: Nhập địa chỉ mà bạn mong muốn

Bước 3: Tại Menu, chọn Chia sẻ hoặc nhúng bản đồ

Bước 4: Chọn Nhúng bản đồ, rồi chọn Sao chép HTML

Dán link vào khung Nội dung sẽ được kết quả như hình dưới đây.

Sau đó, bấm Công khai để hiển thị trên trang chủ.

Kết quả sẽ hiển thị như hình sau.

Last updated