Video

Để thêm một bài học là Video

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn tùy chọn Video như hình bên dưới. Chúng ta sẽ được điều hướng đến trang Thêm video

Bước 2: Tại trang Thêm video, chúng ta điền đầy đủ thông tin.

  • Tên bài

  • Cách hoàn thành: Có 3 cách để hoàn thành bài học này. Hoàn thành với checkbox, Với một câu hỏi hoặc Sau một khoảng thời gian.

  • Chọn một video: ta có 3 cách để đính kèm video vào bài học này. Đó là Sử dụng Youtube, Sử dụng video hoặc Sử dụng bản trình bày.

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn thành

Last updated