Links

Hồ sơ

Phần này cho phép bạn cập nhật những thông tin cơ bản, bao gồm:
  • Cập nhật ảnh đại diện
  • Tên
  • Họ
  • Địa chỉ email
  • Mật khẩu
  • Mô tả
  • Múi giờ
  • Các link social như: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Tiktok và Video
Để chỉnh sửa hồ sơ, bạn có thể nhấp vào hình đại diện ở trên cùng bên phải và chọn nút Hồ sơ như hình bên dưới.
Sau đó hệ thống điều hướng đến trang như hình bên dưới để cập nhật hồ sơ