Hồ sơ

Phần này cho phép bạn cập nhật những thông tin cơ bản, bao gồm:

  • Cập nhật ảnh đại diện

  • Tên

  • Họ

  • Địa chỉ email

  • Mật khẩu

  • Mô tả

  • Múi giờ

  • Các link social như: Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Tiktok và Video

Để chỉnh sửa hồ sơ, bạn có thể nhấp vào hình đại diện ở trên cùng bên phải và chọn nút Hồ sơ như hình bên dưới.

Sau đó hệ thống điều hướng đến trang như hình bên dưới để cập nhật hồ sơ

Last updated