Bản trình bày

Để thêm một bài học là Bản trình bày

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn tùy chọn Bản trình bày như hình bên dưới. Chúng ta sẽ được điều hướng đến trang Thêm bản trình bày

Bước 2: Tại trang Thêm bản trình bày, chúng ta điền đầy đủ thông tin.

  • Tên bài

  • Cách hoàn thành: Có 3 cách để hoàn thành bài học này. Hoàn thành với checkbox, Với một câu hỏi hoặc Sau một khoảng thời gian. Trong trường hợp này, chúng ta đang chọn Sau một khoảng thời gian. Và thời gian là 120 giây.

  • Chọn tài liệu: chúng ta có 2 cách để đưa bản trình bày vào phần này. Đó là Sử dụng tài liệu từ tệp Sử dụng SlideShare

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất

Last updated