Buổi học trực tiếp

Để thêm bài học là Buổi học trực tiếp

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn Buổi học trực tiếp như hình dưới đây

Bước 2: Ta sẽ được chuyển hướng đến trang Lịch lớp học. Ở trang này, chọn ngày để lên lịch lớp học

Bước 3: Khi hộp thoại Thêm buổi học trực tuyến xuất hiện, ta điền những thông tin cần thiết bao gồm:

 • Tên

 • Thời gian

 • Giáo viên

 • Phòng học

 • Người dùng

  • Chọn tất cả học viên

  • Chọn một số học viên

  • Cho phép học viên đăng ký

 • Mô tả

Tiếp theo, bấm nút Thêm và bấm nút Lưu để hoàn tất.

Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới đây

Last updated