Zoom

Trang này quản lý tất cả các tài khoản Zoom. Để thêm tài khoản Zoom

Bước 1: Bấm vào nút Tạo tài khoản Zoom bên trái màn hình

Bước 2: Khi hộp thoại Tạo Zoom xuất hiện, điền các thông tin cần thiết

  • ID

  • Secret Key

  • Webhook

Cuối cùng, bấm nút Tạo tài khoản Zoom để hoàn tất

Last updated