iFrame

Để thêm một bài học là iFrame

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn tùy chọn iFrame như hình bên dưới. Chúng ta sẽ được điều hướng đến trang Thêm iFrame

Bước 2: Tại trang Thêm iFrame, chúng ta điền đầy đủ thông tin.

  • Tên bài

  • Cách hoàn thành: Có 3 cách để hoàn thành bài học này. Hoàn thành với checkbox, Với một câu hỏi hoặc Sau một khoảng thời gian.

  • Hiển thị dưới dạng: Nhúng hoặc pop-up

  • Địa chỉ web (URL)

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn thành

Last updated