Đăng nhập vào vai trò khác

Hiện tại bạn là Giáo viên nên bạn muốn đổi vai trò là Học viên để xem họ có thể xem và học những gì.

Để thay đổi vai trò, hãy nhấp vào menu thả xuống ở trên cùng bên phải màn hình và chọn vai trò tùy chọn mà bạn muốn.

Trong trường hợp này, chúng ta chọn vai trò là Học viên, và kết quả sẽ giống như hình ảnh hiển thị bên dưới

Last updated