Tạo thảo luận

Để tạo thảo luận cho lớp học này

Bước 1: Bấm vào dòng chữ Tạo thảo luận

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết, bao gồm:

  • Chủ đề

  • Nội dung

  • Chọn đính kèm

Cuối cùng, bấm nút Đăng để hoàn tất. Kết quả hiển thị như hình dưới đây

Last updated