Chứng chỉ

Trang này cho phép người dùng tạo mẫu sẵn cho các chứng chỉ để cấp cho học viên khi hoàn thành khóa học

TẠO MẪU

Bước 1: Bấm vào nút Tạo mẫu

Bước 2: Sau khi bấm tạo mẫu, sẽ mở ra trang cho người dùng tùy chỉnh dưới dạng code HTML và CSS. Có thể tùy chỉnh màu, định dạng, vị trí của chữ (Có mẫu sẵn cho người dùng chỉnh sửa)

Bước 3: Sau khi hoàn tất phần chữ, chọn hình nền cho chứng chỉ. Sau đó bấm lưu để hoàn tất

CHỈNH SỬA VÀ XÓA

Bấm vào nút ... để có thể chỉnh sửa hoặc xóa mẫu chứng chỉ đã tạo. Ngoài ra còn có thể xem trước

Last updated