Phần

Trong trường hợp này, phần là một nhãn. Nó sẽ có một khung nền đặc biệt khác với những nội dung khác

Để thêm Phần, bấm vào nút Thêm và chọn Phần. Sẽ có một khung nhập văn bản hiển thị như hình dưới đây. Gõ tiêu đề Phần và lưu.

Last updated