SCORM

Để thêm bài học là SCORM

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn SCORM như hình dưới đây. Ta sẽ được chuyển hướng đến trang Thêm SCORM

Bước 2: Ở trang Thêm SCORM, điền các thông tin cần thiết.

  • Tên bài học

  • Chọn tập: Tải lên tệp SCORM

  • Hiển thị dưới dạng: Nhúng hoặc Pop-up

  • Ô check box Thử lại khi không thành công

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất

Last updated