Nội dung

Để thêm bài học là Nội dung

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn Nội dung như hình dưới đây. Ta sẽ được chuyển hướng đến trang Thêm nội dung

Bước 2: Ở trang Thêm SCORM, điền các thông tin cần thiết.

  • Tên bài học

  • Cách hoàn thành: Ta có 3 cách để hoàn thành bài học, bao gồm: Với check box, Với một câu hỏi, Sau một khoảng thời gian.

  • Soạn nội dung

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất

Last updated