Sao chép bài học

Nếu bạn muốn sao chép bài học đến một khóa học khác, hãy làm theo các bước sau

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn Sao chép bài học như hình dưới đây.

Bước 2: Hộp thoại Sao chép bài học hiển thị như hình dưới đây. Chọn khóa học và bài học mà bạn muốn sao chép.

Last updated