Âm thanh

Tương tự với bài học video, bạn sẽ nghe và tiếp thu bài học qua tệp âm thanh. Trong trường hợp này, bạn nên nghe tệp âm thanh trên 2 phút để hoàn thành bài học. Điều đó sẽ giúp giáo viên của bạn biết bạn đã nghe bài học. Giao diện của người dùng sẽ giống như hình dưới đây

Last updated