Chủ đề thảo luận

Để thêm các cuộc thảo luận cho khóa học này

Bước 1: Nhấp vào văn bản Thêm thảo luận

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết. Những thông tin cần thiết bao gồm

  • Chủ đề

  • Nội dung

  • Chọn tệp đính kèm

Cuối cùng, bấm vào nút Đăng để hoàn tất. Kết quả sẽ hiển thị như hình bên dưới

Last updated