Tạo/Chỉnh sửa/Xóa khóa học

TẠO KHÓA HỌC

Bước 1: Bấm vào nút Tạo khóa học ở góc trái màn hình

Bước 2: Ở trang tạo khóa học, bạn cần điền các thông tin cần thiết để tạo khóa học mới.

Thông tin cần thiết bao gồm:

 • Tên: tên khóa học

 • Mô tả: giới thiệu sơ lược về khóa học

 • Check box Trạng thái: Kích hoạt hoặc Ẩn khóa học

 • Loại khóa học: Có 4 loại khóa học Riêng tư, Thanh toán, Miễn phí, Thành viên.

  ⚬ Với loại khóa học Riêng tư, người dùng chỉ có thể tham gia lớp học khi được Quản trị viên và Giáo viên thêm vào lớp.

  ⚬ Với 3 loại khóa học còn lại, người dùng có thể đăng ký tham gia lớp học.

 • Giá tiền

  ⚬ Với loại khóa học Riêng tư và Miễn phí, giá tiền mặc định là 0

  ⚬ Với loại khóa học Thanh toán, nhập giá tiền mà bạn mong muốn

  ⚬ Với loại khóa học Thành viên, người dùng chỉ có thể đăng ký khi đã đăng ký gói Membership.

 • Check box cho phép xem thảo luận: Cho phép xem hoặc ẩn bình luận

 • Check box cho phép Chứng chỉ: Cho phép cấp chứng chỉ hoặc không cấp.

 • Hình ảnh

Cuối cùng, bấm Lưu để tạo khóa học. Hệ thống sẽ điều hướng đến trang chỉ mục khóa học. Nếu bạn không muốn quay lại trang danh sách khóa học, bạn có thể tiếp tục với một số tùy chọn

 • Lưu và thêm nội dung: Tạo khóa học mới và điều hướng đến trang nội dung khóa học

 • Lưu và tạo khóa học khác: Tạo khóa học mới và ở lại trang để tạo khóa học khác

 • Lưu và chuyển đến trang chỉ mục: Tạo khóa học mới và điều hướng đến trang chỉ mục.

CHỈNH SỬA KHÓA HỌC

Ta có hai cách để chỉnh sửa khóa học

1. Chỉnh sửa thông tin khóa học Để chỉnh sửa thông tin khóa học, bạn bấm vào biểu tượng "...", chọn Chỉnh sửa và sẽ được điều hướng đến trang thông tin khóa học.

2. Chỉnh sửa nội dung khóa học Để chỉnh sửa nội dung khóa học, bạn bấm vào tên khóa học trong danh sách khóa học (theo số 2 ở hình dưới). Lúc này bạn sẽ được điều hướng đến trang nội dung khóa học.

XÓA KHÓA HỌC

Để xóa khóa học, bạn chỉ cần chọn mục Xóa tại biểu tượng "...".

Last updated