Gói SaaS

Trang này để người dùng quản lý, theo dõi gói SaaS đang đăng ký, quản lý tài khoản Zoom và lịch sử thanh toán các gói SaaS

THÔNG TIN GÓI SAAS ĐÃ ĐĂNG KÝ

 • Gói đang sử dụng

 • Tên domain hệ thống

 • Email

 • Ngày hết hạn

 • Người dùng đang kích hoạt

 • Khóa học đang kích hoạt

 • Dung lượng lưu trữ

QUẢN LÝ VÀ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ZOOM

Bước 1: Bấm Tạo tài khoản Zoom

Bước 2:

 • Chọn số lượng tài khoản muốn tạo

 • Chọn thời hạn đăng ký

 • Chọn hình thức thanh toán

 • Tiến hành thanh toán

Bước 3: Sau khi hoàn tất thanh toán, tài khoản Zoom sẽ được thêm vào hệ thống

Có thể tick vào tài khoản đó để tiền hành gia hạn

LỊCH SỬ THANH TOÁN

Hiển thị lịch sử thanh toán của gói SaaS người dùng đã đăng ký

ĐĂNG KÝ VÀ GIA HẠN GÓI SAAS

Có thể đăng ký gói SaaS mới hoặc gia hạn gói SaaS đang sử dụng

Last updated