Tạo/Chỉnh sửa/Xóa người dùng

TẠO NGƯỜI DÙNG

Bước 1: Bấm vào nút Tạo người dùng ở góc trái màn hình.

Bước 2: Ở trang Tạo người dùng, bạn điền các thông tin cần thiết để tạo người dùng mới.

Thông tin cần thiết bao gồm:

  • Tên

  • Họ

  • Địa chỉ email

  • Mật khẩu

  • Mô tả

  • Múi giờ

  • Quyền người dùng: Quyền người dùng gồm có 3 quyền mặc định là Quản trị viên, Giáo viên, Học viên. Những quyền người dùng khác có thể tạo tại phần quản lý Quyền người dùng.

Bấm vào nút Tạo người dùng để hoàn tất.

CHỈNH SỬA NGƯỜI DÙNG

Để chỉnh sửa người dùng, bạn truy cập vào trang Chỉnh sửa người dùng bằng cách bấm vào biểu tượng "..." và chọn Chỉnh sửa. Trang Chỉnh sửa cũng tương tự như trang Tạo người dùng, bạn có thể thay đổi thông tin theo ý muốn và cập nhật mới.

XÓA NGƯỜI DÙNG

Để xóa người dùng, bạn chỉ cần chọn mục Xóa tại biểu tượng "...".

Last updated