Khảo sát

Báo cáo này hiển thị tất cả khảo sát trong hệ thống với các thông tin như

  • Tên

  • Khóa học

  • Đã hoàn thành

Để xem thêm thông tin, bấm vào tên khảo sát trong danh sách khảo sát.

Ta có thể xem một vài thông tin như ảnh dưới đây

Ở trang này, chúng ta có 1 người dùng đã hoàn thành khảo sát. Để xem khảo sát, ta bấm vào nút "..." và chọn Xem khảo sát. Hộp thoại khảo sát sẽ hiển thị với các thông như hình dưới đây

Last updated