Buổi học trực tuyến

Các lớp đào tạo trực tiếp là các sự kiện đồng bộ được tổ chức trong một phòng họp ảo trực tiếp, nơi Học viên và giáo viên gặp nhau và giao tiếp qua âm thanh, video, bảng trắng. Tất cả học viên đều online và kết nối với internet vào giờ đã được định sẵn cho lớp học.

Để truy cập buổi đào tạo trực tiếp đang diễn ra

Bước 1: Truy cập nội dung khóa học và tìm Buổi học trực tiếp. Biểu tượng Buổi học trực tiếp trong giáo án sẽ có màu đỏ nếu buổi đào tạo đó đang diễn ra. Giống như hình ảnh bên dưới

Bước 2: Chúng ta có thể xem thông tin về Buổi học trực tiếp tại đây. Buổi đào tạo trực tiếp đang diễn ra sẽ có nút Tham gia phòng có màu đỏ như hình bên dưới. Bấm vào để tham gia phòng học ảo trực tiếp.

Bước 3: Trong trường hợp này, ta sử dụng nền tảng Zoom cho phòng học ảo trực tiếp. Zoom sẽ yêu cầu bạn sử dụng phần mềm máy khách của họ để bắt đầu. Vì vậy, vui lòng cài đặt nền tảng của họ trước và Đăng ký tài khoản.

Phòng học ảo trực tiếp sẽ giống như hình bên dưới.

Last updated