Nội dung

Để thêm một bài học là Nội dung

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn tùy chọn Nội dung như hình bên dưới. Chúng ta sẽ được điều hướng đến trang Thêm nội dung

Bước 2: Tại trang Thêm Nội dung, chúng ta điền đầy đủ thông tin.

  • Tên bài

  • Cách hoàn thành: Có 3 cách để hoàn thành bài học này. Hoàn thành với checkbox, Với một câu hỏi hoặc Sau một khoảng thời gian.

  • Chỉnh sửa nội dung

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất

Last updated