Chỉnh sửa danh mục

1. Để chỉnh sửa danh mục cho khóa học này, bấm vào biểu tượng chỉnh sửa ở góc trên bên phải màn hình.

2. Chọn danh mục cho lớp học và lưu.

Last updated