Thông báo

Trang này quản lý tất cả thông báo trong hệ thống. Để tạo thông báo

Bước 1: Bấm vào nút Tạo thông báo phía trên bên trái màn hình

Bước 2: Ta sẽ được điều hướng đến trang tạo thông báo. Ở trang này, điền các thông tin cần thiết

 • Tên thông báo: Tên này chỉ được dùng để nhận dạng thông báo của bạn. Người dùng không thể nhìn thấy tên thông báo này.

 • Sự kiện:

  • Đăng ký tài khoản

  • Xác thực tài khoản

  • Xóa tài khoản

  • Đổi mật khẩu

  • Lấy lại mật khẩu

  • Học viên được thêm vào khóa học

  • Học viên được thêm vào lớp học

  • Học viên được thêm vào buổi học

  • Học viên bị loại khỏi khóa học

  • Học viên bị loại khỏi lớp học

  • Học viên bị loại khỏi buổi học

  • Xóa khóa học

  • Xóa lớp học

  • Xóa buổi học

  • Bắt đầu buổi học

  • Hoàn thành khóa học

  • Hoàn thành bài kiểm tra

  • Hoàn thành khảo sát

  • Hoàn thành bài tập

  • Hoàn thành SCORM

  • Giáo viên chấm điểm

  • Tạo thảo luận

  • Trả lời thảo luận

  • Trả lời bình luận

  • Thanh toán thành công

 • Quyền người dùng: người dùng nào sẽ nhận được những thông báo này

  • Tất cả

  • Quản trị viên

  • Giáo viên

  • Học viên

 • Nội dung: Nội dung của thông báo. Giao diện chỉnh sửa nội dung hiển thị như ảnh dưới đây

Cuối cùng, bấm nút Tạo thông báo để hoàn tất

Last updated