1. Chỉnh sửa tên Khóa học/Tạo lớp học

CHỈNH SỬA TÊN KHÓA HỌC

1. Bấm vào biểu tượng chỉnh sửa theo số 1 như hình dưới đây

2. Sau đó thay đổi tên khóa học theo số 1 như hình dưới và bấm vào biểu tượng lưu ở số 2 để hoàn tất

TẠO LỚP HỌC TỪ KHÓA HỌC

1. Bấm vào biểu tượng tạo khóa học theo số 2 như hình dưới đây

2. Một khung nội dung sẽ hiển thị để tạo lớp học. Bạn điền các thông tin cần thiết và bấm vào nút Tạo để hoàn tất. Lớp học là một nội dung quan trọng, vì vậy ta cần phải tạo lớp học.

Last updated