Buổi học trực tiếp

Để tạo một bài học là Lớp học trực tiếp

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn tùy chọn Lớp học trực tiếp như hình bên dưới

Bước 2: Hộp thoại Thêm lớp học trực tiếp hiện ra, chúng ta điền đầy đủ các thông tin vào đây. Bao gồm các thông tin sau:

 • Tên

 • Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc

 • Người hướng dẫn (tùy chọn)

 • Người dùng tùy chọn (tự chọn):

  • Chọn tất cả học sinh vào học

  • Chọn một số sinh viên tham gia học

  • Cho học viên đăng ký buổi học

 • Mô tả

Bây giờ, hãy nhấp vào nút Thêm lớp học trực tiếp. Sau đó nhấp vào nút Lưu để hoàn tất

Kết quả sẽ là

Last updated