Thêm/Chỉnh sửa/Xóa lớp học

THÊM LỚP HỌC

Bước 1: Bấm vào nút Tạo lớp học ở góc trái màn hình

Bước 2: Ở trang tạo lớp học, điền các thông tin cần thiết để tạo lớp học mới

Thông tin cần thiết gồm:

 • Khóa học: lớp học này thuộc khóa nào

 • Tên lớp học

 • Mã lớp học

 • Mô tả

 • Loại khóa học: Có 4 loại khóa học Riêng tư, Thanh toán, Miễn phí, Thành viên.

  • Với loại khóa học Riêng tư, người dùng chỉ có thể tham gia lớp học khi được Quản trị viên và Giáo viên thêm vào lớp.

  • Với 3 loại khóa học còn lại, người dùng có thể đăng ký tham gia lớp học.

 • Giá tiền

  • Với loại khóa học Riêng tư và Miễn phí, giá tiền mặc định là 0

  • Với loại khóa học Thanh toán, nhập giá tiền mà bạn mong muốn

  • Với loại khóa học Thành viên, người dùng chỉ có thể đăng ký khi đã đăng ký gói Membership.

 • Check box cho phép xem thảo luận

Bấm Lưu và chọn người dùng để tạo khóa học và thêm người dùng vào lớp học này.

Bước 3: Thêm người dùng vào lớp học

Bước này giúp bạn chọn Giáo viên hoặc Học viên này được tham gia vào lớp học này. Để thêm người dùng, bấm vào biểu tượng dấu "+" ở bên phải màn hình như hình dưới đây. Một lớp có tối thiểu 1 giáo viên và học viên.

CHỈNH SỬA LỚP HỌC

Ta có hai cách để chỉnh sửa lớp học

1. Chỉnh sửa thông tin lớp học Chỉnh sửa thông tin lớp học tương tự như chỉnh sửa thông tin khóa học. Để chỉnh sửa thông tin lớp học, bạn bấm vào biểu tượng "...", chọn Chỉnh sửa và sẽ được điều hướng đến trang thông tin lớp học.

2. Chỉnh sửa nội dung lớp học Chỉnh sửa nội dung lớp học tương tự như chỉnh sửa nội dung khóa học. Để chỉnh sửa nội dung lớp học, bạn bấm vào tên lớp học trong danh sách lớp học (theo số 2 ở hình dưới). Lúc này bạn sẽ được điều hướng đến trang nội dung lớp học.

XÓA LỚP HỌC

Để xóa khóa học, bạn chỉ cần chọn mục Xóa tại biểu tượng "...".

Last updated