Links

Khởi tạo hệ thống

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản trên hệ thống
Để đăng ký tài khoản, ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào trang https://edutek.io/, chọn nút Đăng nhập
Trang homepage Edutek
Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, chọn nút Đăng ký
Màn hình đăng nhập
Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tạo tài khoản, sau đó bấm nút Đăng ký
Màn hình đăng ký
Bước 4: Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo xác thực tài khoản tại địa chỉ email mà bạn đã đăng ký. Bấm nút Xác thực
Thông báo xác thực tài khoản tại địa chỉ email bạn đã đăng ký
Bước 5: Sau khi xác thực tài khoản thành công, bạn sẽ được điều hướng về lại trang đăng nhập và website của bạn sẽ được kích hoạt. Lúc này bấm Đăng nhập và truy cập vào hệ thống.
Hệ thống sẽ có tên miền như bạn đã đăng ký.
Trang tổng quan sau khi đăng nhập vào hệ thống. Lúc này, hệ thống sẽ có tên miền mà bạn đã đăng ký