Hồ sơ

Mục này cho phép Học viên cập nhật các thông tin cơ bản. Thông tin bao gồm

  • Tên

  • Họ

  • Địa chỉ email

  • Mật khẩu

  • Giới thiệu ngắn

  • Múi giờ

Để chỉnh sửa hồ sơ Học viên, bạn có thể nhấp vào hình đại diện ở trên cùng bên phải và chọn nút Hồ sơ như hình bên dưới.

Sau đó hệ thống điều hướng đến trang như hình bên dưới để cập nhật hồ sơ

Last updated