Links

Hồ sơ

Mục này cho phép Học viên cập nhật các thông tin cơ bản. Thông tin bao gồm
  • Tên
  • Họ
  • Địa chỉ email
  • Mật khẩu
  • Giới thiệu ngắn
  • Múi giờ
Để chỉnh sửa hồ sơ Học viên, bạn có thể nhấp vào hình đại diện ở trên cùng bên phải và chọn nút Hồ sơ như hình bên dưới.
Sau đó hệ thống điều hướng đến trang như hình bên dưới để cập nhật hồ sơ