Bài kiểm tra

Ta có một số loại câu hỏi khi làm bài kiểm tra.

  1. Trắc nghiệm

Bạn cần đọc và kiểm tra câu trả lời chính xác và nhấn gửi bằng nút “Nộp bài” như bên dưới.

2. Điền vào chỗ trống

Bạn cần chọn phương án trả lời đúng trong hộp lựa chọn, nhấn mũi tên để kéo thả và gửi câu trả lời bằng nút “Nộp bài” sau khi đã chọn hết tất cả các câu trả lời trong bài.

3. Sắp xếp

Bạn kéo và thả lần lượt các lựa chọn A, B, C, D để sắp xếp đúng thứ tự cho câu trả lời

4. Kéo thả

Bạn cần kéo thả các câu trả lời tương ứng với nhau để tạo thành một cặp chính xác tùy vào yêu cầu của câu hỏi

5. Đoạn văn

Bạn cần nhập câu trả lời của mình vào vùng văn bản như hình dưới đây

Cuối cùng, hình ảnh dưới đây là kết quả được trả về sau khi bạn hoàn thành tất cả các câu hỏi. Hệ thống sẽ tính điểm và đối chiếu đáp án của bạn.

Last updated