SCORM

Để thêm một bài học là SCORM

Bước 1: Bấm vào nút Add và chọn tùy chọn SCORM như hình bên dưới. Chúng ta sẽ được điều hướng đến trang thêm SCORM

Bước 2: Tại trang Thêm SCORM, chúng ta điền đầy đủ thông tin.

  • Tên bài

  • Chọn tệp: Tải lên tệp SCORM

  • Hiển thị dưới dạng: Nhúng và pop-up

  • Checkbox: Thử lại khi không thành công

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất

Last updated