Chỉnh sửa tên lớp học và quay lại khóa học

CHỈNH SỬA LỚP HỌC

1. Bấm vào biểu tượng chỉnh sửa theo số 1 như hình dưới đây

2. Sau đó thay đổi tên lớp học theo số 1 như hình dưới và bấm vào biểu tượng lưu ở số 2 để hoàn tất

Quay lại khóa học

1. Bấm vào biểu tượng chỉnh sửa theo số 2 như hình dưới đây

2. Hệ thống sẽ điều hướng đến trang nội dung khóa học gốc

Last updated