Lộ trình khóa học

Đây là lộ trình khóa học

Chúng ta sẽ có một số dạng bài học ở mục này

 • Buổi học trực tiếp

 • Lớp học

 • Video

 • Âm thanh

 • Bài thuyết trình

 • SCORM

 • Nội dung

 • iFrame

 • Bài kiểm tra

 • Bài tập

 • Khảo sát

Last updated