Khảo sát

Để thêm một bài học là Khảo sát

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn tùy chọn Khảo sát như hình bên dưới. Chúng ta sẽ được điều hướng đến trang Tạo khảo sát

Bước 2: tại trang Tạo khảo sát

Trang Tạo khảo sát về cơ bản giống với trang Tạo bài kiểm tra

Bạn có thể tham khảo ở đây

pageBài kiểm tra

Last updated