Âm thanh

Để thêm bài học là Âm thanh

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn Âm thanh như hình dưới đây. Ta sẽ được chuyển hướng đến trang Thêm âm thanh

Bước 2: Ở trang Thêm âm thanh, điền các thông tin cần thiết.

  • Tên bài học

  • Cách hoàn thành: Ta có 3 cách để hoàn thành bài học, bao gồm: Với check box, Với một câu hỏi, Sau một khoảng thời gian. Ở phần này, tôi sẽ chọn cách hoàn thành với một câu hỏi

  • Chọn tệp âm thanh: ta có 2 cách để thêm tệp âm thanh vào bài học, bao gồm: Tải lên Tệp âm thanhGhi âm

Bước 3: Ta cần tạo câu hỏi trước bằng cách bấm vào nút Tạo câu hỏi và chọn Trắc nghiệm. Ta sẽ được định hướng đến trang Tạo câu hỏi. Ở trang này, điền các thông tin cần thiết

  • Tiêu đề câu hỏi

  • Mô tả

  • Các đáp án và đáp án chính xác

Sau đó, lưu để tạo câu hỏi

Bước 4: Chọn câu hỏi đã tạo

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất

Last updated