Buổi học trực tiếp

Lớp học được tổ chức nơi Học viên và giáo viên gặp gỡ nhau trực tiếp. Tất cả những người tham dự cần đến vào đúng giờ diễn ra lớp học.

Để xem thông tin về Lớp học, chúng ta truy cập nội dung khóa học và tìm mục Lớp học như hình ảnh bên dưới

Học viên có thể xem thời gian và địa điểm tổ chức Lớp học

Last updated