Bài tự luận

Để thêm bài học là Bài tự luận

Bước 1: Nhấn vào nút Thêm và chọn tùy chọn Bài tập như hình bên dưới. Chúng ta sẽ được điều hướng đến trang Thêm bài tự luận

Bước 2: Tại trang Tạo bài tự luận, chúng ta điền đầy đủ thông tin cần thiết.

  • Unit name Tên bài

  • Cách hoàn thành:

    • Khi được giáo viên chấp nhận câu trả lời

    • Khi nộp câu trả lời

  • Nội dung

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất. Kết quả sẽ hiện ra như sau khi học viên thực hiện bài tập này

Last updated