Chỉnh sửa banner lớp học

1. Để chỉnh sửa banner lớp học, bấm vào biểu tượng chỉnh sửa ở góc trên bên phải banner.

2. Bạn có thể kéo và thả hình ảnh vào khu vực banner để tải lên hoặc tìm kiếm tệp từ máy tính của bạn. Sau đó bấm nút Lưu để hoàn tất.

Last updated