Âm thanh

Để thêm một bài học là Âm thanh

Bước 1: Bấm vào nút Thêm và chọn tùy chọn Âm thanh như hình bên dưới. Chúng ta sẽ được điều hướng đến trang Thêm âm thanh

Bước 2: Tại trang Thêm video, chúng ta điền đầy đủ thông tin.

  • Tên bài

  • Cách hoàn thành: ta có 3 cách để hoàn thành bài học này. Hoàn thành với checkbox, Với một câu hỏi hoặc Sau một khoảng thời gian. Trong trường hợp này, chúng ta đang chọn Hoàn thành với một câu hỏi. (như hình bên dưới)

  • Chọn tệp âm thanh: chúng ta có 2 cách để đưa tệp âm thanh vào bài học này. Đó là Tải lên tệp âm thanh hoặc Ghi âm

Bước 3: Chúng ta nên tạo câu hỏi trước bằng cách nhấp vào nút Tạo câu hỏi và chọn tùy chọn Trắc nghiệm. Chúng ta sẽ được điều hướng đến trang Tạo câu hỏi. Trên trang này, chúng ta nên điền tất cả các thông tin

  • Tiêu đề câu hỏi

  • Mô tả

  • Các câu trả lời và một câu trả lời đúng

Và sau đó, lưu để tạo câu hỏi

Bước 4: Chọn câu hỏi mà bạn đã tạo

Cuối cùng, Lưu và xem để hoàn tất

Last updated