Đăng nhập vào vai trò khác

Ở phần này, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản người dùng khác trong các trường hợp đặc biệt.

Hiện tại bạn là Quản trị viên nên bạn muốn đổi vai trò là Giáo viên để xem họ có thể xem và dạy những gì.

Để thay đổi vai trò, hãy nhấp vào menu thả xuống ở trên cùng bên phải màn hình và chọn vai trò tùy chọn mà bạn muốn.

Kết quả sẽ giống như hình ảnh hiển thị bên dưới

Last updated