Thêm/Chỉnh sửa/Xóa nhóm học viên

THÊM NHÓM HỌC VIÊN

Bước 1: Bấm vào nút Tạo lớp học ở góc trái màn hình

Bước 2: Ở trang tạo nhóm học viên, điền các thông tin cần thiết để tạo nhóm học viên mới

Thông tin cần thiết gồm:

  • Tên

  • Mô tả

  • Khóa học/Lớp học

  • Tùy chọn khóa nhóm

  • Kích hoạt/Hủy kích hoạt

Bấm nút Tạo nhóm học viên để hoàn tất

CHỈNH SỬA NHÓM HỌC VIÊN

Để chỉnh sửa nhóm học viên, bạn bấm vào biểu tượng "..." và chọn Chỉnh sửa. Trang chỉnh sửa nhóm học viên cũng tương tự như trang tạo nhóm, bạn có thể thay đổi thông tin và cập nhật mới.

XÓA NHÓM HỌC VIÊN

Để xóa khóa học, bạn chỉ cần chọn mục Xóa tại biểu tượng "..."

Last updated