Gói thành viên

Cho phép thiết lập các gói thành viên. Học viên có thể đăng ký gói thành viên để tham gia những khóa học dành riêng cho thành viên của hệ thống

CÀI ĐẶT CÁC GÓI THÀNH VIÊN

Bước 1: Bấm vào Cài đặt các gói thành viên từ trang Gói thành viên

Tạo gói thành viên

Bước 2: Bấm vào nút tạo gói thành viên ở góc trên bên trái

Bước 3: Sau khi bấm nút, sẽ hiển thị một cửa sổ pop-up để nhập các thông tin cần thiết:

  • Tên gói

  • Giá tiền

  • Giá gốc

  • Thời hạn

  • Nội dung (Tùy chọn)

  • Cấp bậc

  • Trạng thái

Bước 4: Bấm Tạo gói thành viên để hoàn tất

Last updated