Trỏ tên miền qua Cloudflare & Sử dụng SSL Cloudflare

Sử dụng dịch vụ miễn phí của Cloudflare để tăng tốc độ và giảm thiểu chi phí tối đa cho khách hàng

  1. Đăng ký tài khoản tại https://www.cloudflare.com và làm theo hướng dẫn trỏ Nameserver từ nhà cung cấp tên miền về Cloudflare. Sau khi thành công bạn tạo 2 bản ghi sau ở phần DNS

1.1 Bản ghi cho việc trỏ Tên miền chính Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): saas.edutek.io

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 61.28.238.118

1.2 Bản ghi cho việc trỏ Tên miền phụ

Host record: demo (là tiền tố phụ mà bạn muốn sử dụng. Tên miền phụ sau đó sẽ có dạng demo.domain.com) Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): saas.edutek.io

Tiếp theo đó bạn cần bật chế độ Full cho cơ chế mã hóa của Cloudflare

2. Cài đặt tên miền trên edutek

2.1 Nhập tên miền (hoặc tên miền phụ) bạn vừa mới cài đặt ở trên vào sau đó bấm "Cập nhật"

2.2 Sau khi cập nhật thành công sẽ xuất hiện nút xác nhận tên miền, Vui lòng bấm vào để xác nhận bạn đã trỏ thành công tên miền vào hệ thống edutek

2.3 Sau khi bạn xác nhận tên miền thành công thì sẽ xuất hiện thông báo "Đã xác nhận". Giờ bạn có thể kích hoạt nút Sử dụng tên miền cá nhân để sử dụng tên miền cho trang web của bạn

Last updated