5. Chỉnh sửa mô tả

1. Để chỉnh sửa mô tả cho khóa học này, bấm vào biểu tượng chỉnh sửa theo mũi tên như hình dưới đây

2. Thay đổi thông tin mô tả và lưu.

Last updated